Điện thoại

Một thiết bị có số model SM-J800FN vừa được phát hiện trong cơ sở dữ liệu của Wi-Fi Alliance. Một phiên bản tương tự cũng đã xuất hiện trong bài test hiệu năng hồi tháng trước với một số thông số kỹ thuật được tiết lộ. Dựa trên quy tắc đặt tên sản phẩm từ trước tới nay của Samsung, thiết bị này có thể là Galaxy J8 (2018).

Read More