Sau sự ra mắt của Messenger Lite, Facebook thông báo sẽ thêm một chức năng cho mạng xã hội được gọi là Marketplace. Tính năng mới này sẽ dành cho cả hai thiết bị Android và iOS, tại thời điểm hiện tại chức năng này chỉ dành cho 4 quốc gia. Tuy nhiên, sẽ mở rộng cho nhiều quốc gia khác trong thời gian tới.

Read More