Giờ đây các nhà phát triển có thể đưa ứng dụng lên App Store trước 90 ngày so với thời điểm phát hành thay vì phải chờ cho tới khi sẵn sàng ra mắt. Khách hàng được phép đặt hàng trước và ứng dụng sẽ tự động khởi chạy lúc xuất bản. Tính năng mới hiện đã sẵn có trên App Store dành cho cả iOS, macOS và tvOS.

Read More